Kremationsbegravning

Vid en kremationsbegravning har man en begravningsceremoni i kyrka eller kapell med präst och enligt svenska kyrkans ordning. Avskedet görs i vid kistan, under lågmäld orgelmusik går man runt kistan, lägger sin blomma och går tillbaka till sin bänk.
Kremationsbegravning betyder att den avlidne bränns och att askan därefter skall gravsättas i grav, askgravlund, minneslund eller spridas i naturen.