Jordbegravning

Jordbegravning innebär att efter begravningsceremonin i kyrkan eller kapellet bärs kistan med den avlidne ut och sänks ner i en grav. Avsked kan ske vid graven eller i ceremonilokalen.
De som bär ut kistan och sänker den i graven kallas för bärare och kan bestå av släkt, vänner eller inhyrda bärare.
Är man medlem i svenska kyrkan och akten avslutas vid graven bekostas bärare av kyrkoavgiften.

Kista Sandholm vit 3 400 kr
Representant EH.Begravnings representant 1 900 kr
Transport Med begravningsbil 1 800 kr
Kistläggning Samt omhändertagande 900 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad 1 995 kr
Totalt (inkl. moms) 9 995 kr

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och bekräftar din offertförfrågan. Vill du ändra något är detta inget problem!

Adress: Engelbrektsgatan 41, 114 32 Stockholm

Telefon: 08-525 08 770

E-post: info@ehbegravning.se